——————————————--------------------------------------------------------------------------------------
——————————————--------------------------------------------------------------------------------------

Aliance pro děti a rodiče.

Vítejte na stránkách Aliance,která si klade za cíl zrovnoprávnění přístupu obou rodičů k výchově svých dětí nejen v běžném životě,ale hlavně během rozvodu a po rozvodu rodičů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Jeden otec je lepší než sto učitelů. 
( norské přísloví )

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

           Media.              Aliance.             Statistiky.            Rodina.        

            Obrana.             Rozsudky.          Literatura.          Odkazy.          

     Fotogalerie.       Kontakty.              Rady.              Diskuse. 

 

...........................................................................................................................................................................

Vážení občané a vážené občanky,
v souvislosti s blížícími se volbami  na Vás apeluji -
NEVOLTE ČSSD ani KSČM !!! Tyto levicové strany sice mají ve svých volebních programech podporu rodiny,ale co si představují pod pojmem RODINA a co vlastně myslí onou podporou?     
KSČM stále vychází z marxismu,kdy tradiční rodina je soužití nerovnoprávných lidí ( tudíž zde dochází k útlaku ženy svým mužem ) a dle této ideologie je muž vhodný pouze pro boj a práci ( o dítě se poté musí starat pouze matka ). ČSSD není v pojetí rodiny daleko od marxistické ideologie - velmi si všímejte vyjádření různých zástupců této strany v médiích,v parlamentu,apod..     
Oběma těmto stranám také nic neříká SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ a SOUKROMÝ ŽIVOT. Na základě výše popsaného se pak nelze divit,že právě poslanci z těchto dvou stran stále prosazují takové zákony,na jejichž základě by rádi VYVLASTŇOVALI,zvyšovali DANĚ a STÁTNÍ DLUH,určovali Vám vše od výběru lékaře po způsob VÝCHOVY vlastního dítěte,sofistikovaně omezovali SVOBODU,prosazovali výběrové PRÁVO, legalizovali EUTANAZII a HOMOSEXUÁLNÍ svazky,posilovali rozhodovací pravomoci DĚTÍ na úkor rodičů, vše by rádi REGULOVALI,atd...  
Nebo už jste zapomněli?!
Ano,čtete dobře - za všemi podstatnými problémy nejen v rodinné oblasti stojí levicové strany se svým MARXISTICKÝM pohledem na svět !!! 
Vážené ženy a matky,i když politika ČSSD a KSČM je pro Vás přitažlivá a velmi líbivá,všímejte si výsledků
této krátkozraké politiky - zůstanete ve stáří osamocené,Vaši synové nebudou moci vychovávat své děti a Vy svá vnoučata!!! 

............................................................................................................................................................................

Každým rokem se v České republice rozvádí přibližně 30000 manželství a téměř stejné množství dětí,vlivem protizákonných a nesmyslných soudních rozhodnutí,prakticky ztrácí jednoho z rodičů.
Soudy a sociální pracovnice vědomě a systematicky diskriminují většinou otce,když rozhodují v souladu s marxisticko-feministickými názory,přičemž mnohá rozhodnutí všeho schopných, všemocných a nepostižitelných soudců odporují mezinárodním závazným právním normám, zákonům ČR a v neposlední řadě
přirozenému právu.
Systematicky je podporováno,tolerováno a zneužíváno popouzení dětí proti rodiči,kterému dítě svěřeno nebylo.Přitom je známo,že se ročně u několika tisíc dětí  ,,úspěšně,, rozvíjí tzv.
Syndrom zavrženého rodiče se všemi jeho negativními důsledky.
Proti maření soudně upravených styků soudy nezasahují a ignorují přitom i své vlastní rozsudky.Struktury českého státu,které z rozvodu těží,narušují svojí neschopností samotné základy společnosti.
N
eexistence jasné státní koncepce v oblasti rodinné politiky,kdy se jakýkoliv státní úředník,soudce a úřednice nevyjímaje,beztrestně ve jménu marxisticko-feministické ideologie vměšuje do rodinného života občanů,vede k potlačování role otce pro dítě,což spěje pouze k rozpadu rodinných hodnot! Rodina je pilíř jakéhokoliv funkčního státu a pokud tyto pilíře schází,není ani funkční stát!


Protože nám tento stav není lhostejný,tím méně pak osud našich dětí,žádáme ve veřejném zájmu následující :

1)      Upřednostnit společnou nebo střídavou péči o děti po rozvodu,pokud se rodiče nedohodnou jinak.
2)      Okamžitě ukončit psychiatrizaci přirozených rodinných vztahů.
3)      Přesně a jasně specifikovat tzv.Zájem dítěte.
4)      Důsledně vymáhat zodpovědnost soudů,orgánů sociálně-právní ochrany dětí a policie,kteří tolerují    maření výkonu pravomocných rozsudků.
5)   Výuku etiky,základů práva a Ústavy ČR na školách.

 


Pokud patříte i Vy mezi tisíce postižených rodičů,kteří vinou tzv.opatrovnického systému přišli o možnost naplnit své nejpřirozenější právo být nablízku svému dítěti a pokud i Vašemu dítěti je upíráno právo na lásku táty i mámy,kontaktujte nás.  

 

 

 

 

Vážené slečny,dívky,ženy,matky a babičky - toto sdružení není založeno pro boj s Vámi,i když se Vám to budou feminizované státní orgány a samozvané ochránkyně práv snažit namlouvat,ale pro vysvětlení skutečně nezastupitelné 
role otce při výchově dítěte a pro objasnění diskriminace otců a mužů,ke které dochází ve jménu
tzv.Zájmu dítěte.
Jsou ženy,kterých se tato problematika netýká,neboť jsou skutečně rozumné a svému dítěti umožňují vyrůstat vedle 
svého otce,ale jsou tu i ženy,které právě vlivem různých ideologií svým dětem toto přirozené právo upírají a pro zideologizované státní orgány jsou tyto matky ty pravé,jménem kterých státní orgány ukazují svoji moc.
     MĚJTE ODVAHU A NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT!!!
Pokud toto nepochopíte,tak to pochopíte tehdy,až nebudete vídat svá vnoučata - protože jste měli syny a ti se rozvedli.

 

A VY TÁTOVÉ,MYSLÍTE SI,ŽE VAŠEMU DÍTĚTI JE TO JEDNO,NEBO ŽE SE  ZA NĚJ  BUDE RVÁT NĚKDO JINÝ?!  TAKÉ SI NENECHTE          NAMLUVIT, ŽE TÁTOVÉ NEJSOU VHODNÍ PRO VÝCHOVU DĚTÍ  !!!                                                                   
                                                           NEBUĎTE ALIBISTÉ!
  Anebo se domníváte,že Vám rozvod nehrozí,či se Vás tyto problémy netýkají?  Všichni později    rozvedení si to také myslely.   Pro všechny případy si přečtěte článek o ,,Skrytých příčinách mnohých rozvodů,, - 
 
                                                                                                   rozvody. 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Poradna pro střídavou péči - poradna.

 

 

............................................................................................................................................................................

 

 

Braňme se duhové totalitě! - duha

 

 

Lék na rozpad vztahů? - vztahy 

 

 

 

Pravdivé výmysly o tátovi - tata

 

 

 

                                  Seminář o SYNDROMU ZAVRŽENÉHO RODIČE - seminarSZR

 

 

 

                                           Genderově silně nevyvážený TITANIC - titanic                    

 

 

 

                                                     Důležití jsou oba rodiče.
                                                     Článek MF Dnes ze dne 22.3.2012 - mfd

                                               

 

 

                                                             Nahodilé číslo zvané trest.- cislo

 

 

 

Zničený otec drží protestní hladovku.- masny

 

 

 

Kdopak dneska vyluxuje,drahoušku? - lux

 

 

 

Bez otce a autority. J.X.Doležal - bezotce

 

 

 

Ing.Fiala byl konečně propuštěn - bojovnik. 

 

 

 

Rozvod - příběhy smutku a
naděje. smutek 

 

 

 

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu -
evropa a identita. 

 

 

 

Ostudné hlasování v PSP o nepatrné změně
Zákona o rodině -
ostuda

 

 

 

Spravedlnost dětem a Asociace neúplných rodin 
si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci
na téma : 

Rodinné právo v rekodifikovaném občanském zákoníku.
tiskkonf

 

 

 

Dvakrát doma - dětský psycholog Václav Mertin o
střídavé péči.
dvakratdoma 

 

 

 

Z jednání PSP o změně
Zákona o rodině - psp 

 

 

 

 

Uctění památky Dr.Milady Horákové
a účast na soudním procesu s 
politickým vězněm Ing.Jiřím Fialou.
demonstrace Micanky

 

 

 

 

Ing.Jiří Fiala na protest proti zlovolné
justici zahájil hladovku -
hladovka

 

 

 

 

Když je mimo psycholog(žka) a co s tím - psycho

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna dne 16.3.2011 projednávala 
v prvním čtení NOVELU ZÁKONA O RODINĚ,
ale MF Dnes o tomto nenapsala ani řádku.
Výsledek je zde -
novela .

 

 

 

 

Názorná ukázka rozdílného přístupu k informování
občanů o problému výchovy dětí.
V období od 18.2.2011 do 4.3.2011 vyšly v MF Dnes články o rozvodové problematice
s nadpisy např. ,,Miluj tátu,nebo tě zavřeme na psychiatrii,, či ,,Povinně milovat,, ,
které mají občanům napovědět,že OTEC je vždy ten špatný,ale s novinářskou
etikou a nestranností nemají vůbec nic společného.
Opakem je časopis REFLEX ( 08/11 ),který se tomuto tématu také věnoval a rozdíl v
přístupu k tématu posuďte sami -
reflex01a,reflex02a,reflex03a. 

 

 

 

 

V souvislosti s navrhovanou změnou Zákona o rodině
se o
Střídavé péči zase mluví - strpece.

 

 

 

Pardubice - dědictví po utýrané 
Janě Komárkové.
pardubice 

 

 

 

Pište do poslanecké sněmovny o prosazení
střídavé péče - poslanci.

 

 

 

Ústavní soud rozhodl,že šestiměsíční lhůta k 
popření otcovství neobstojí -
pl.ÚS 15/09 
Další výborný krok k navrácení rozumu do tzv.opatrovnického systému.

 

 

 

Další ukázka ,,práce,, opatrovnické justice -
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2720

 

 

 

Tisková konference K213.
Struktury STB v justici -
tiskovka

 

 

 

Otcovství po rozvodu. - otcovstvi
Co vše se dá ,,studovat,, a hlavně jak výsledek přizpůsobit svému názoru.
Poslední věta je velmi výmluvná.Další křivě obviněný otec!
Mgr.David

 

 

 

Nové trendy v péči o děti po rozvodu rodičů.
Mezinárodní konference v Praze - program.

 

 

 

Další politický vězeň v ČR na obzoru? 
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2519

 

 

 

 

J.Hausmann : Základy mužského šovinismu.
hausmann 

 

 

 

 

Diskuse s Min.spravedlnosti o výživném - minsprav.
Z této diskuse je zcela jasné,jakým směrem se bude ,,řešení,, ubírat.
Problémy budou bohužel jen a pouze narůstat!! 

 

 

 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu o výchově dítěte po rozvodu
rodičů -
III.US.1206/09.
 Je to další krůček ke skutečně rovnoprávnému přístupu k výchově dětí
po rozvodu rodičů - tím je pouze ,,Střídavá výchova,,.

 

 

 

 

 

Předseda sdružení K213 opět zatčen! 
Ing.Fiala 

Soud s Ing.Fialou u OS Kladno dne 23.4.2010 :
Podívejte se,jak skandálně a zlovolně jedná český soud s nepohodlným otcem.
Příště to můžeš být i Ty! -
soud s Fialou 
Protokol z jednání u soudu.To je počteníčko?! - protokol 

 

 

 

 

Stephen Baskerville : Nebezpečný vzestup genderové politiky.
( převzato z www.iustin.cz ) - gendpol 

 

 

 

 

Zemřel vzácný člověk a odborník PhDr.Bakalář Eduard.
Čest jeho památce.

 

 

 

 

První řádně zdokumentovaná oběť opatrovnické mafie -
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2014
A takto proběhl pohřeb -  http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2044  

 

 

 

 

Názor ,,odbornice,, Hany Nové na babyboxy - babybox.

 

 

 

 

Analýza programů a postojů politických stran k 
porozvodové výchově dětí -
analyza.
( volební nápověda pro nerozhodnuté )

 

 

 

 

Žaloba soudkyň Okresního soudu Ústí n.Labem na p.Pateru
projednávaná dne 8.1.2009 u Okresního soudu Teplice - 
OS.
( názorná ukázka skutečně neúnosného stavu české justice ?!?!?! )

 

 

 

To dítě je moje a jenom moje - dite. 

 

Nadchází soumrak otců - otec.

 

 

 

 

  Pojednání o fenoménu zvaném domácí násilí: 
Licence k zabíjení.

 

 

 

Dne 8.12.2007 vydala ,,Česká společnost pro 
psychoanalytickou psychoterapii,, 
zimní číslo věnované tématu
"OTCOVSTVÍ".
www.cspap.cz

 

 

 

 

 Zde si přečtěte,jak si pojem ,,Zájem dítěte,, vykládá 
Min.práce a soc.věcí -
ZAD a ZAD b 
Min.spravedlnosti - ZDa + ZDb 
Po tomto ,,výkladu,, si klademe otázku,jak státní orgány chtějí prosazovat
onen stále vzývaný ,,zájem dětí,, ,když není pojmenovaný cíl tohoto snažení?!
Tímto svým velmi nejasným ,,výkladem,, státní orgány přímo nabádají
různé skupiny ke zneužití tohoto pojmu,což slouží jen a pouze k zájmům
pouze někoho,např.feministek. 

 

 

 

 

 Tisková zpráva OSN k domácímu násilí - OSN.

 

 

 

 

Výzva ženám,matkám a babičkám - vyzva.

 

 

 

 

 

Počítadlo instalováno 1.7.2008.